(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2013-2018 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Thị Xuân Thu; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Dương Ngọc Hải; Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hồ Sỹ Hùng làm Thư ký Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” theo đúng các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Dự án bảo đảm hiệu quả; chỉ đạo các Bộ, ngành cơ quan có liên quan huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Hoàng Diên