(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã ký Quyết định cử thành viên Ủy ban Quốc gia này.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Ủy ban Quốc gia) cử 7 ông, bà sau đây tham gia Ủy viên Ủy ban Quốc gia:

1- Ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ thay ông Nguyễn Tiễn Dĩnh; 2- Ông Đinh Trung Tụng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay ông Hoàng Thế Liên; 3- Ông Trương Chí Trung – Thứ trưởng Bộ Tài chính thay bà Nguyễn Thị Minh; 4- Ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu; 5- Ông Nông Quốc Tuấn – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông Sơn Minh Thắng; 6- Bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay bà Hà Thị Liên; 7- Ông Nguyễn Long Hải – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam thay ông Phan Văn Mãi.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện công tác người cao tuổi.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia gồm: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Các Ủy viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Ủy viên Thường trực); Thứ trưởng các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải; Ủy ban Dân tộc; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tham gia.

Tuệ Văn

Từ khóa: Người cao tuổi