(Chinhphu.vn) - Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) thông báo sẽ tạm ngưng thực hiện các dịch vụ kinh doanh.

Theo đó, trong 15 ngày, đơn vị sẽ tạm ngưng thực hiện các dịch vụ về điện như cấp điện mới, di dời công tơ, ghi chỉ số tại nhà, thu tiền điện… tại các quầy giao dịch khách hàng của điện lực và các đối tác, ngoại trừ xử lý sự cố về điện.

Trong thời gian này, Tổng công ty Điện lực TPHCM đảm bảo duy trì lực lượng trực ca vận hành và xử lý sự cố, để cung cấp điện ổn định, liên tục cho đời sống
và sinh hoạt của người dân TPHCM.

Khi xảy ra mất điện hoặc sự cố về điện, đề nghị liên hệ qua các kênh trực tuyến dưới đây để được hỗ trợ như: Tổng đài CSKH 1900.545454; Website CSKH của EVNHCMC www.cskh.evnhcmc.vn; Email cskh@hcmpc.com.vn; Ứng dụng EVNHCMC CSKH; Page EVNHCMC trên Zalo;
Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn.

Đối với các yêu cầu khác về điện, EVNHCMC thực hiện tiếp nhận qua các kênh trực tuyến và sẽ giải quyết khi điều kiện cho phép.

Minh Thi