(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết 7 tháng đầu năm 2016 cả nước có 64.122 DN thành lập mới và 16.706 DN quay trở lại hoạt động với tổng số vốn đăng ký 1.391.880 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Trong đó, tổng số vốn của DN đăng ký thành lập mới là 496.958 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn là 894.922 tỷ đồng.     

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng đầu năm 2016 là 13.656 DN, các DN này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số DN đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 28.972 DN, trong đó: có 6.422 DN hoàn tất thủ tục giải thể và 22.550 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.   

Các vùng đều có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.958 DN với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,6%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 19.321 DN, tăng 25,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 2.449 DN, tăng 22,1%; Đông Nam Bộ có 27.321 DN, tăng 21,7%; Tây Nguyên có 1.538 DN, tăng 21,5% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.535 DN, tăng 12,3%.     

Một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 345.994 lao động; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 135.889 lao động; xây dựng là 68.846 lao động; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 32.531 lao động; vận tải, kho bãi với 32.465 lao động;...

PN