(Chinhphu.vn) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản yêu cầu các trường trung cấp, cao đẳng tiếp tục phát huy hình thức đào tạo trực tuyến để thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.


Các trường cần tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, tiếp tục gây nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường. Trong bối cảnh đó, Sở LĐ-TB&XH và các trường trung cấp, cao đẳng cần tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu- vừa tiếp tục duy trì hoạt động tuyển sinh-đào tạo, vừa bảo đảm phòng chống dịch.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các nhà trường cần tăng cường các biện pháp truyền thông trực tuyến (online), truyền thông trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp; ngành nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học.

Cùng với đó, chủ động kết hợp với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các vùng, địa phương, các trường phổ thông nơi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đặc biệt, các trường cần tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai từ đầu năm kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập; đẩy mạnh tổ chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn Tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc theo chương trình đã xây dựng. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng khuyến khích các trường tự xây dựng chương trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực tuyến giống như môn Tiếng Anh, Tin học và chia sẻ cho các trường khác để sử dụng chung.

Ngoài ra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng yêu cầu Hiệu trưởng các trường chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử; hướng dẫn HSSV tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo viên. Đồng thời, thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của trường; quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, HSSV trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

Thu Cúc