(Chinhphu.vn) - Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang công bố danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách cụ thể: