(Chinhphu.vn) - Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 422/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, có 54 người đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem danh sách 54 người trúng cử đại biểu HĐND Cần Thơ tại đây