(Chinhphu.vn) - Ngày 25/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026: