(Chinhphu.vn) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời công bố danh sách 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh.
Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số xã Quang Minh, huyện Văn Yên tham gia bầu cử. Ảnh: Báo Yên Bái

Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái cho biết trong ngày bầu cử 23/5/2021, tỉ lệ cử tri trên địa bàn đạt 99,96% (590.080 cử tri đi bầu /tổng số 590.291 cử tri).

Về kết quả bầu cử, cử tri tỉnh Yên Bái đã bầu 6 ĐBQH/10 ứng cử viên, trong đó, tỉ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số đều đạt 50%.

Các cử tri cũng đã bầu được 56 đại biểu HĐND tỉnh/tống số 97 ứng cử viên.

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, cuộc bầu cử được tổ chức thành công về mọi mặt: Số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ cao; an ninh, trật tự, man toàn dịch bệnh được bảo đảm. Trong suốt quá trình bầu cử, trên địa bàn không xảy ra sự cố mất an toàn, an ninh trật tự.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái đã công bố danh sách 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời bạn đọc xem danh sách TẠI ĐÂY.