(Chinhphu.vn) – Lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Nghệ An, Hậu Giang vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Việt, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 5/5/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Lan, Trưởng Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Nhật Thanh, Trưởng Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Thời hạn các đồng chí giữ chức vụ là 5 năm, bắt đầu từ ngày 5/5/2019.

Chiều 4/5, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn đã trao Quyết định số 2868-QĐ/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đến công tác tại Thị ủy Thái Hòa được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức Bí thư Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 2856-QĐ/TU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định đồng chí Phạm Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang vừa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp đối với đồng chí Đồng Việt Phương có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10/5/2019;

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Trần Thị Xuân Trang có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 10/5/2019;

Bổ nhiệm đồng chí Hồ Hoàng Điệp, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, có thời hạn 5 năm./.

Từ khóa: Quyết định , điều động , bổ nhiệm , nhân sự , Hải Dương , Nghệ An , Bí thư , Chủ tịch , Giám đốc