(Chinhphu.vn) - Đồng chí Đậu Ngọc Xuân, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư; nguyên Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ, đã từ trần hồi 3h ngày 9/8/2016.

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân, sinh ngày 3/2/1927; quê quán: xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại: số nhà B3, Lô 17, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư; nguyên Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Độc lập hạng nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; đã từ trần hồi 3h ngày 9/8/2016.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận công lao cống hiến của đồng chí Đậu Ngọc Xuân, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đậu Ngọc Xuân với nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 8h30' ngày 15/8/2016 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8h30' cùng ngày; an táng vào hồi 11h30' tại Nghĩa trang Thiên Đức, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đậu Ngọc Xuân

Đồng chí Đậu Ngọc Xuân, sinh ngày 3/2/1927 tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư; nguyên Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trong quá trình hoạt động của mình, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau:

-  Từ tháng 8/1945 đến tháng 6/1947: Phó Bí thư thanh niên xã, Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Tháng 8/1946, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Ủy viên quân sự xã.

-  Từ tháng 7/1947 đến tháng 9/1956: Chính trị viên bộ đội địa phương huyện, cán bộ Huyện ủy, huyện đội phó dân quân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; học văn hóa Liên khu ủy IV, học Nga văn, lý luận Marx-Lenin tại Học viện Marx-Lenin Bắc Kinh, Trung Quốc.

- Từ tháng 10/1956 đến tháng 1/1968: Trưởng phòng Phiên dịch Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, Thư ký Tiểu ban kinh tế, Ban nghiên cứu lý luận Trung ương; Phó Chủ nhiệm Khoa kinh tế Trường Nguyễn Ái Quốc 2 Trung ương; Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Trường Nguyễn Ái Quốc 1 Trung ương.

- Từ tháng 3/1968 đến tháng 8/1980: Chuyên viên nghiên cứu của Văn phòng Tổng Bí thư Lê Duẩn.

- Từ tháng 9/1980 đến tháng 11/1986: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

- Từ tháng 12/1986 đến tháng 1/1989: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI; tháng 2/1987 là Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; tháng 3/1988 là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

- Từ tháng 2/1989 đến tháng 5/1991: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; tháng 4/1989 là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, đại biểu Quốc hội khóa VIII.

- Từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1995: Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Tháng 1/1996, đồng chí kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng.

- Từ tháng 1/1996 đến tháng 12/1996: Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư.

- Từ tháng 1/1997 đến tháng 4/1998: Bộ trưởng, Trưởng nhóm nghiên cứu việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

- Từ tháng 5/1998: Bộ trưởng, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ tháng 1/2002: nghỉ hưu theo chế độ.

Với những công lao và thành tích đóng góp cho cách mạng và dân tộc, đồng chí Đậu Ngọc Xuân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất,          Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, và nhiều phần thưởng cao quý khác.