Trang chủ » Kết quả tìm kiếm
Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm theo ngày đến

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

17:10, 20/09/2020

Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hành chính, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

Lập Ban soạn thảo Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ

08:20, 23/10/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ.