(Chinhphu.vn) - Hôm nay, 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu chương trình làm việc chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: angiang.gov.v
349 đại biểu chính thức, đại diện cho 64.934 đảng viên  dự Đại hội, với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước”.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, An Giang đã đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015-2020 đạt 5,25%. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng.

Trong 5 năm qua, môi trường đầu tư, kinh doanh của An Giang được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng qua từng năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm 1 năm. Đời sống người dân không ngừng cải thiện. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2015. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy được nâng chất, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, hình thức công tác chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. An Giang cũng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang đặt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Trong giai đoạn này, tỉnh xác định nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch; nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Phát triển kinh tế-xã hội của An Giang được đặt trong sự tương tác với các vùng, miền cả nước, nhất là khu vực ĐBSCL. Tăng cường phối hợp và liên kết với các địa phương trong vùng trên tất cả các lĩnh vực để phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, An Giang xác định 3 khâu đột phá như: Đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: angiang.gov.vn

Giai đoạn 2020-2025, An Giang đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5-7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.563 - 2.626 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỉ đồng.

Song song đó, trong giai đoạn này, tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD, thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 41.303 tỉ đồng, tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%, tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%, tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1-1,2%/năm.

Đến năm 2025, có 11 bác sĩ/vạn dân và 28 giường bệnh/vạn dân, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%. Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75-80% so tổng số xã toàn tỉnh, có từ 30-35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 2 huyện đạt huyện nông thôn mới và có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2020-2025, An Giang cũng phấn đấu tỉ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%, tỉ lệ cơ quan Nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%.

Giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7-7,5%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59-115,280 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 220-227 nghìn tỉ đồng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khóa X đề nghị mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm cao nhất, đại diện cho toàn thể đảng viên của tỉnh đóng góp để ban hành Nghị quyết Đại hội sát đúng, thể hiện được ý chí của Đảng bộ và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực thực tiễn, thật sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 25/9.