(Chinhphu.vn) – Trường hợp hồ sơ dự thầu kê khai đủ số lượng thiết bị và các thiết bị này đáp ứng yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu, đồng thời nhà thầu có các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của mình thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung này.

Đơn vị ông Nguyễn Văn Trà (Hà Nội) tham gia đấu thầu một gói xây lắp tại tỉnh Cà Mau. Giá của đơn vị là thấp nhất. Trong hồ sơ mời thầu có yêu cầu các máy rải, máy lu, máy ủi, máy cào bóc, máy xúc, cần trục ô tô như sau:

"Đặc điểm thiết bị: Tình trạng hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu theo mẫu số 11D, có giấy đăng ký và đăng kiểm còn hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu".

Nhà thầu đáp ứng đầy đủ các máy móc theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, có đăng kiểm còn hiệu lực hơn 60 ngày, tuy nhiên vì máy móc của đơn vị là thiết bị không tham gia giao thông đường bộ nên ông không đăng ký, thay vào đó ông có nộp hóa đơn chứng từ chứng minh. Bên chấm thầu đánh trượt đơn vị ông vì lý do thiếu đăng ký.

Ông Trà hỏi, lý do nêu trên có hợp lý không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, theo hướng dẫn tại Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ dự thầu kê khai đủ số lượng thiết bị và các thiết bị này đáp ứng yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu (về chủng loại, kỹ thuật...), đồng thời nhà thầu có các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của mình như giấy chứng nhận đăng kiểm, hóa đơn tài chính... thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung này.

Đối với nội dung về các thiết bị phải đăng ký theo quy định của pháp luật, đề nghị ông tham khảo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết bị thi công , nhà thầu , gói thầu xây lắp