(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) năm 2007 theo chương trình liên kết giữa trường Đại học Nam Columbia và Hội Khuyến học, học tại Hà Nội.

Khi thi đầu vào, bà Ngọc phải thi 2 môn là chuyên ngành Quản trị kinh doanh (thi bằng tiếng Anh) và môn tiếng Anh với điểm yêu cầu đầu vào tiếng Anh tương đương TOEFL 450. Trong quá trình học các học viên học và làm bài thi hết môn hoàn toàn bằng tiếng Anh

Năm 2016, cơ quan bà Ngọc yêu cầu phải có xác nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới công nhận bằng Thạc sĩ cho bà. Bà Ngọc đã đi hỏi thủ tục xác nhận văn bằng nhưng yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh IETLS hoặc TOEFL.

Đây là điều kiện vô cùng khó khăn với bà Ngọc vì bà tốt nghiệp đã hơn mười năm, công việc không sử dụng tiếng Anh, kiến thức mai một nên đến nay bà vẫn chưa thể thi lấy chứng chỉ được. Bà Ngọc đã thi lấy chứng chỉ B1 VSTEP nhưng không được chấp thuận. Bà Ngọc hỏi, trường hợp như của bà phải làm gì để được công nhận bằng MBA?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Trung tâm Đào tạo Hợp tác quốc tế, Hội Khuyến học Việt Nam đã hợp tác tư vấn, hỗ trợ đào tạo từ xa với trường Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ thông qua Biên bản ghi nhớ ký ngày 30/10/2002 và Biên bản điều chỉnh ký ngày 25/10/2005.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo: “Đối với văn bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do trường Đại học Nam Columbia cấp cho người đã theo học và tốt nghiệp chương trình từ năm 2009 trở về trước, Bộ chỉ xem xét công nhận đối với từng trường hợp có những tài liệu khẳng định về trình độ tiếng Anh đạt yêu cầu với một trong các chứng chỉ, văn bằng:

+ Đạt trình độ TOEFL tối thiểu 530 hoặc IELTS 5.5 (theo yêu cầu đầu vào khi tuyển sinh của Trường Đại học Nam Columbia);

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, bằng tốt nghiệp đại học tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh, bằng đại học trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy bằng tiếng Anh không qua phiên dịch...”.

Nếu bà Nguyễn Thị Minh Ngọc có văn bằng, chứng chỉ như trên thì văn bằng thạc sĩ do trường Đại học Nam Columbia, Hoa Kỳ cấp cho bà được công nhận.

Chinhphu.vn

Từ khóa: văn bằng , thạc sĩ , liên kết đào tạo