(Chinhphu.vn) – Bà Đàm Thị Thúy Hiền (Hà Nội) hỏi: Để đáp ứng điều kiện làm giáo viên tiếng Anh cấp phổ thông đối với người nước ngoài, ngoài bằng đại học, có đủ kinh nghiệm giảng dạy, có bắt buộc có chứng chỉ sư phạm/chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông không? Giáo viên nước ngoài đã có chứng chỉ TEFL/TESOL có thay thế được chứng chỉ sư phạm không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về việc giáo viên người nước ngoài giảng dạy ở trường phổ thông. Tuy nhiên, ở một số trường có mời giáo viên tiếng Anh người nước ngoài để vào dạy trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam, các cơ sở giáo dục phổ thông công lập khi mời giáo viên tiếng Anh người nước ngoài vào giảng dạy, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Bộ luật Lao động về lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì cần lưu ý đến các quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Mặt khác, cần phải bảo đảm trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy theo quy định của mỗi cấp học.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có văn bản quy định nào cho phép người nước ngoài sử dụng chứng chỉ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh TEFL/TESOL thay thế cho chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Chinhphu,vn

Từ khóa: tiếng Anh , người nước ngoài , giảng dạy