(Chinhphu.vn) - Bố mẹ chồng bà Nguyễn Thị Kiều My là lao động không có hợp đồng tại xưởng mắm và nhà nghỉ tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tháng 3 và 4/2020, bố mẹ chồng bà My đều thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, được các cơ sở kinh doanh cấp giấy xác nhận mất việc theo quy định.

Bố mẹ chồng bà My đã nộp hồ sơ theo hướng dẫn của địa phương nhưng không được duyệt. Bà My đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết trường hợp của bố mẹ chồng bà.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trong đó có quy định người lao động phải làm một trong những công việc thuộc 6 nhóm ngành nghề lĩnh vực phi nông nghiệp trong đó có công việc “tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú” (làm xưởng mắm không thuộc 6 nhóm ngành nghề được hỗ trợ).

Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú bao gồm:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự).

- Cơ sở lưu trú khác (ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dung để nghỉ tạm; cơ sở lưu trú khác).

Đề nghị bà Nguyễn Thị Kiều My căn cứ hướng dẫn nêu trên và đối chiếu các quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg xem xét bố mẹ chồng bà có đủ điều kiện hỗ trợ hay không. Trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ thì thực hiện thủ tục hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chinhphu.vn