Trang chủ » Chuyên đề » Việt Nam và CPTPP

TPP - Nhiều cơ hội trong kinh doanh tại Việt Nam

16:58, 08/04/2016

TPP sẽ mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu và thúc đẩy thu hút đầu tư của các nước vào Việt Nam, chính vì vậy sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong kinh doanh...

Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt sóng” TPP

17:44, 15/03/2016

Doanh nghiệp cần hiểu và thực thi tốt các cam kết có trong TPP về chất lượng dịch vụ và đầu tư, về xuất xứ đối với hàng hóa, về sở hữu trí tuệ, cũng như các biện...

Tham gia TPP: 'Phần bánh' sẽ lớn hơn nếu…

09:31, 09/03/2016

Hiệp định TPP chiếm 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, trong khi chỉ có 12 thành viên. Do đó, “miếng bánh” dành cho Việt Nam được kỳ vọng sẽ lớn hơn nhưng cũng còn nhiều trở...

DN tư nhân Việt phải có cách trả “học phí” thấp nhất trong hội nhập

09:23, 04/03/2016

Trong hoàn cảnh mới gia nhập TPP, AEC, các DN tư nhân Việt Nam cần tăng cường liên kết với nhau và với các loại hình DN khác để phát triển với “học phí” thấp nhất.

Cải cách DNNN để đáp ứng đòi hỏi của TPP

10:10, 02/03/2016

Để trở thành thành viên của TPP, các nước tham gia đàm phán phải tiến hành cải cách các công ty, tập đoàn quốc doanh hoạt động theo quy luật thị trường, giảm sự kiểm soát của Nhà...

Rà soát, đổi mới chính sách chăn nuôi thời kỳ hội nhập

07:02, 24/02/2016

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII về giải pháp khắc phục khó...

Với TPP: DN Việt cần sẵn sàng đón cơ hội hợp tác

09:16, 23/02/2016

Theo đánh giá chung của các tham tán thương mại, tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đưa Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn về thu hút đầu tư và đẩy mạnh...

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức-Hành động của chúng ta

09:21, 16/02/2016

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức-Hành động của chúng ta” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chuẩn bị thích nghi với cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại nội khối

09:03, 16/02/2016

Cơ chế giải quyết tranh chấp là công cụ đặc biệt quan trọng bảo vệ nền thương mại tự do. Mọi cuộc tranh chấp thương mại đều có tác dụng nhất định đối với các bên liên quan.

Thông điệp về TPP từ bài viết của Thủ tướng Chính phủ

16:45, 15/02/2016

Bài viết “Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, cơ hội và thách thức - Hành động của chúng ta” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chứa đựng 3 thông điệp nổi bật giúp nhận...